Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

(Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm Sáng kiến kinh nghiệm mầm non đề cập, độ dài không quá 30 từ)

Mở đầu Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm Phần này trình bày phương pháp tiếp cận sáng kiến. Nó giúp người đọc biết được lý do chọn sáng kiến, ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm do mình đề xuất, và tác giả đã làm gì để hoàn thành sáng kiến, từ đó đánh giá được mức độ thành công. Do vậy, dàn bài của phần này như sau (khoảng 3 trang):

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Sáng kiến kinh nghiệm mầm non là gì?

– Sáng kiến kinh nghiệm mầm non là ý kiến sinh ra từ những nhận xét mới

Sáng kiến Kinh nghiệm là những hiểu biết do trông thấy, nghe thấy, do từng trải mà có. Kinh nghiệm là những tri thứ do qui nạp và thực nghiệm đem lại, đã được chỉnh lý và phân lọai để lập thành cơ sở của khoa học. Như vậy nói tới kinh nghiệm là nói đến những việc đã làm,đã có kết quả, đã được kiểm nghiệm trong thực tế , không phải là những việc dự định hay còn trong ý nghĩ. “ Sáng kiến kinh nghiệm “ là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những họat động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được , góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác của người giáo viên.

2. Những yêu cầu cơ bản đối với một sáng kiến kinh nghiệm Khi viết một sáng kiến kinh nghiệm, tác giả cần làm rõ tính mục đích, tính thực tiễn, tính sáng tạo khoa học và khả năng vận dụng, mở rộng Sáng kiến kinh nghiệm mầm non đó như thế nào?

Sau đây là biểu hiện cụ thể cần đạt được của những yêu cầu trên:

+ Tính mục đích:

– Đề tài đã giải quyết được những mâu thuẫn, những khó khăn gì có tính chất thời sự trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, trong công tác phụ trách sáng kiến kinh nghiệm mầm non của cán bộ quản lý?

– Tác giả viết Sáng kiến kinh nghiệm mầm non hay nhằm mục đích gì? ( nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, để tham gia nghiên cứu khoa học… )

+ Tính thực tiễn :

– Tác giả trình bày được những sự kiện đã diễn ra trong thực tiễn công tác giảng dạy, giáo dục của mình, sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn văn học ở nơi mình công tác.

– Những kết luận được rút ra trong đề tài phải là sự khái quát hóa từ những sự thực phong phú, những họat động cụ thể đã tiến hành ( cần tránh việc sao chép sách vở mang tính lý thuyết đơn thuần, thiếu tính thực tiễn )

+ Tính sáng tạo khoa học:

– Trình bày được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn làm chỗ dựa cho việc giải quyết vấn đề đã nêu ra trong đề tài.

– Trình bày một cách rõ ràng,mạch lạc các bước tiến hành trong SKKN – Các phương pháp tiến hành mới mẻ, độc đáo.

– Dẫn chứng các tư liệu, số liệu và kết quả chính xác làm nổi bật tác dụng , hiệu quả của SKKN đã áp dụng. Tính khoa học của một đề tài sang kien kinh nghiem được thể hiện cả trong nội dung lẫn hình thức trình bày đề tài cho nên khi viết SKKN, tác giả cần chú ý cả 2 điểm này.

+ Khả năng vận dụng và mở rộng sáng kiến kinh nghiệm mầm non hay:

– Trình bày, làm rõ hiệu quả khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm mầm non hay ( có dẫn chứng các kết quả, các số liệu để so sánh hiệu quả của cách làm mới so với cách làm cũ )

– Chỉ ra được những điều kiện căn bản, những bài học sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm, đồng thời phân tích cho thấy triển vọng trong việc vận dụng và phát triển sáng kiến kinh nghiệm đã trình bày ( Đề tài có thể vận dụng trong phạm vi nào? Có thể mở rộng, phát triển đề tài như thế nào? ) Để đảm bảo được những yêu cầu trên, đòi hỏi người viết sang kien kinh nghiem mam non hay :

+ Phải có thực tế ( đã gặp những mâu thuẫn, khó khăn cụ thể trong thực tiễn công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của công tác ở địa phương, cơ sở nới mình công tác… )

+ Phải có lý luận làm cơ sở cho việc tìm tòi biện pháp giải quyết vấn đề.

+ Có phương pháp, biết trình bày sáng kiến kinh nghiệm khoa học, rõ ràng, mạch lạc:

– Nắm vững cấu trúc của một đề tài, biết cân nhắc, chọn lọc đặt tên các đề mục phù hợp nội dung,thể hiện tính logic của đề tài -Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Khi xác định một phương pháp nào đó được sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài, tác giả cần phải xác định được các yếu tố cơ bản: Mục tiêu của việc thực hiện phương pháp?

Phương pháp được áp dụng với đối tượng nào?

Nội dung thông tin cần thu được qua phương pháp đó?

Những biện pháp cụ thể để tiến hành phương pháp nghiên cứu có hiệu quả?

+ Thu thập đầy đủ các tư liệu, số liệu liên quan đến kinh nghiệm trình bày. Các số liệu được chọn lọc và trình bày trong những bảng thống kê thích hợp, có tác dụng làm nổi bật vấn đề mà tác giả muốn chứng minh, dẫn chứng.

3. Mức độ và cách giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm:

Có thể chia sáng kiến kinh nghiệm thành 2 mức độ như sau:

+ Tường thuật kinh nghiệm: tác giả kể lại những suy nghĩ, những việc đã làm,những cách làm đã mang lại những kết quả như thế nào? Ở mức độ tường thuật, tác giả cần:

– Làm nổi bật các biện pháp có tính chất sáng tạo, có tác dụng tốt đã giúp tác giả khắc phục khó khăn, mang lại kết quả trong công tác giảng dạy, giáo dục ở cơ sở ( mô tả công việc tiến hành theo trình tự logic).

– Mô tả các kết quả đã đạt được từ việc áp dụng các biện pháp đã tiến hành.

– Chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. Tuy nhiên cần tránh việc kể lể dài dòng, dàn trải biến bản sáng kiến kinh nghiệm thành một bản báo cáo thành tích hoặc một bản báo cáo tổng kết đơn thuần. Điều này sẽ làm cho bản sáng kiến kinh nghiệm kém giá trị, thiếu tính thuyết phục.

+ Phân tích kinh nghiệm: Ở mức độ này, tác giả cần thực hiện được các yêu cầu như ở mức độ tường thuật kinh nghiệm. Ngòai ra cần nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tác động và những mặt còn hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm đã thực hiện,hướng phát triển nâng cao của đề tài ( nếu có thể ). Trong việc phân tích , tác giả cần phải :

– Mô tả các biện pháp đã tiến hành trong đề tài và giải thích ý nghĩa,lý do lựa chọn những biện pháp và tác dụng của chúng.

– Nêu được mối quan hệ giữa các biện pháp với đặc điểm đối tượng, với những điều kiện điều kiện khách quan.

– Rút ra những kết luận khái quát hướng dẫn cho việc áp dụng có hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm ( những điều kiện cần bảo đảm, những bài học kinh nghiệm ) và mở rộng, phát triển sáng kiến kinh nghiệm.

4.Các bước tiến hành viết một sáng kiến kinh nghiệm:

+Chọn đề tài ( đặt tên đề tài ): Các vấn đề có thể chọn để viết sáng kiến kinh nghiệm rất phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực như :

– Kinh nghiệm trong việc giảng dạy ( một chương, một bài, một nội dung kiến thức cụ thể… )

– Kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh – Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh

– Kinh nghiệm trong việc tổ chức một họat động giáo dục cụ thể cho học sinh ( Ví dụ: họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp, công tác xã hội … )

– Kinh nghiệm giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trong khi tiến hành các họat động, các phong trào của Đội TNTP. Hồ Chí Minh ( VD: Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng, bồi dưỡng phụ trách sao,bồi dưỡng năng lực tự quản cho đội viên, bồi dưỡng BCH Đội, bồi dưỡng phụ trách chi đội, triển khai chương trình rèn luyện đội viên,xây dựng một mô hình họat động Đội, tổ chức bồi dưỡng một số kỹ năng cụ thể cho phụ trách chi đội, BCH đội,phụ trách sao…)

Khi tiến hành công việc viết sáng kiến kinh nghiệm, công việc đầu tiên của tác giả là cần suy nghĩ lựa chọn một tên đề tài phù hợp. Trong nghiên cứu khoa học ( viết sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi ) việc xác định tên đề tài có ý nghĩa quan trọng số một, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả việc giải quyết đề tài. Việc xác định tên đề tài chính xác có tác dụng định hướng giải quyết vấn đề cho tác giả, giúp cho tác giả biết tập trung sự nghiên cứu vào vấn đề cần giải quyết, tránh được sự lan man, lạc đề.

Tên đề tài chính là một mâu thuẫn, một vấn đề trong thực tiễn giảng dạy, giáo dục mà tác giả còn đang phân vân, trăn trở, tìm cách giải quyết, làm sáng tỏ.

Tên đề tài mang tính chủ thể, đòi hỏi người viết phải có sự hứng thú với nó, phải kiên trì và quyết tâm với nó. Về mặt ngôn từ tên đề tài phải đạt các yêu cầu :

– Đúng ngữ pháp.

– Đủ ý , rõ nghĩa, không làm cho người đọc có thể hiểu theo ý khác.

– Xác định được phạm vi, nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài, cần tránh vấn đề quá chung chung hoặc có phạm vi quá rộng khó có thể giải quyết trọn vẹn trong một đề tài.

+ Viết đề cương chi tiết: Đây là một công việc rất cần thiết trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi. Nếu bỏ qua việc này, tác giả sẽ không định hướng được mình cần phải viết cái gì, cần thu thập những tư liệu gì về lý thuyết và thực tiễn ,cần trình bày những số liệu ra sao…? Việc chuẩn bị đề cương càng chi tiết bao nhiêu thì công việc viết sáng kiến kinh nghiệm càng thuận lợi bấy nhiêu.

Khi xây dựng đề cương chi tiết, tác giả cần:

– Xây dựng được một dàn bài chi tiết với các đề mục rõ ràng, hợp logic, chỉ ra được những ý cần viết trong từng đề mục cụ thể.Việc này cần được cân nhắc kỹ lưỡng sao cho đủ phán ánh nội dung đề tài, không thừa và cũng không thiếu.

– Thiết kế các bảng thống kê số liệu phù hợp, các mẫu phiếu điều tra khảo sát, hình ảnh… phục vụ thiết thực cho việc minh họa, dẫn chứng cho đề tài.

-Kiên quyết lọai bỏ những đề mục,những bảng thống kê, những thông tin không cần thiết cho đề tài.

+ Tiến hành thực hiện đề tài:

-Tác giả tìm đọc các tài liệu liên quan đến đề tài, ghi nhận những công việc đã thực hiện trong thực tiễn ( biện pháp, các bước tiến hành, kết quả cụ thể ), thu thập các số liệu để dẫn chứng.

Tác giả nên lưu trữ các tư liệu thu thập được theo từng lọai. Nên sử dụng các túi hồ sơ riêng cho từng vấn đề thuận tiện cho việc tìm kiếm, tổng hợp thông tin.

– Trong quá trình thu thập tài liệu cần tiếp tục xem xét chỉnh sửa đề cương chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Viết bản thảo sáng kiến kinh nghiệm theo đề cương đã chuẩn bị.

cách viết sáng kiến kinh nghiệm mầm nontiểu họctrong trường thcs, tác giả cần chú ý đây là lọai văn bản báo cáo khoa học cho nên ngôn ngữ viết cần ngắn gọn, xúc tích, chính xác. Cần tránh sử dụng ngôn ngữ nói hoặc kể lể dài dòng nhưng không diễn đạt được thông tin cần thiết.

YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC VĂN BẢN SKKN

–  Bản Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được đánh máy, in, đóng quyển theo đúng quy định: Soạn thảo trên khổ giấy A4 bằng MS Word, Font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ: 14; Dãn dòng single 1.2;  Lề trái: 3 cm;  lề phải: 2 cm; lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm.

– Bìa Sáng kiến kinh nghiệm mầm non theo đúng mẫu. Tên Sáng kiến kinh nghiệm phải  ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập,  không dài quá 30 từ.

– Cuối mỗi bản Sáng kiến kinh nghiệm có chữ ký của tác giả và xác nhận của trưởng đơn vị.

Biên bản họp nghiệm thu cấp đơn vị 01

bản Sản phẩm phải nộp phục vụ họp

Hội đồng nghiệm thu cấp trường 05 bộ

 YÊU CẦU VỂ NỘP SẢN PHẨM

tài liệu viết sáng kiến kinh nghiệm

cách viết sáng kiến kinh nghiệm mầm non

viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường thpt

hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm 2012

hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

viết sáng kiến kinh nghiệm như thế nào

viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường thcs

mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2013

cách viết sáng kiến kinh nghiệm mới nhất

Thuốc giảm cân fix

Tham gia thảo luận

Avatar của bạn được hiển thị theo Mail khi đăng ký tại Gravatar.com

LƯU Ý: Nội dung nhận xét nên mang tính tích cực, vui lòng nhập bằng tiếng việt có dấu!

*