Recent Posts

Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi dân gian mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi dân gian mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi dân gian mầm non ĐẶT VẤN ĐỀ  Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi dân gian mầm non. Không rõ từ bao giờ trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, hò, vè được sinh ra và gắn liền với đời sống lao động ...

Read More »

Cơ sở vật chất trong trường mầm non

Cơ sở vật chất trong trường mầm non

Cơ sở vật chất trong trường mầm non A: ĐẶT VẤN ĐỀ   Cơ sở vật chất trong trường mầm non. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Trường mầm non đảm nhận chăm sóc giáo dục trẻ 3-72 tháng tuổi, ...

Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm cô nuôi trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm cô nuôi trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm cô nuôi trường mầm non ĐẶT VẤN ĐỀ Sáng kiến kinh nghiệm cô nuôi trường mầm non. Nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non là việc làm hết sức quan trọng mà toàn Đảng, toàn dân cần phải quan tâm đến. Riêng đối với bậc học ...

Read More »

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục mầm non ĐẶT VẤN ĐỀ  Sáng kiến kinh nghiệm mầm non kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.  Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc ...

Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm phát triển số lượng học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm phát triển số lượng học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm phát triển số lượng học sinh                             ĐẶT VẤN ĐỀ   Sáng kiến kinh nghiệm phát triển số lượng học sinh. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai, trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, ...

Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu

Sáng kiến kinh nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu

  Sáng kiến kinh nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu PHẦN MỞ ĐẦU Sáng kiến kinh nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu. Như chúng ta đã biết đối với trẻ em nói chung và đặc biệt đối với trẻ em trong độ tuổi mầm non nói riêng việc đảm bảo ...

Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi các cấp

Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi các cấp

Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi các cấp ĐẶT VẤN ĐỀ Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi các cấp. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng ...

Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm về biến đổi khí hậu

Sáng kiến kinh nghiệm về biến đổi khí hậu

Sáng kiến kinh nghiệm về biến đổi khí hậu ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài Sáng kiến kinh nghiệm về biến đổi khí hậu. Dưới sự tác động trực tiếp của con người vào môi trường đã dẫn đến hiện tượng các hệ sinh thái tự nhiên dần ...

Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ĐẶT VẤN ĐỀ Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Xã hội hiện nay đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh. Bên ...

Read More »